THE ART OF SECURING
YOUR BUSINESS

קומסק הנה החברה הוותיקה, הגדולה והמובילה בישראל בתחום אבטחת מידע. החברה הוקמה בשנת 1987 ומספקת שירותי יעוץ ופתרונות בתחום אבטחת המידע. לקומסק כ 120 יועצים מומחים בכל תחומי אבטחת המידע. גודל החברה, עומק הידע והניסיון של יועציה מאפשרים מתן מענה מקצועי לעבודה בכל התחומים הנדרשים ובכל הסביבות הטכנולוגיות

בין השירותים שהחברה מספקת ללקוחותיה: ביצוע סקרי סיכונים, ביצוע בדיקות חוסן  לאתרים ומערכות, תאימות לתקנות הגנת הפרטיות, תקן ISO27001, GDPR , HIPPA, PCI-DSS וכד', כתיבת מדיניות ונהלי אבטחת מידע, הקשחת מערכות הפעלה, ליווי מפתחים בתהליכי פיתוח מאובטח, בניית תרגילי תקיפה מתקדמים, בחינה ואיפיון של פתרונות אבטחת מידע, הדרכות מודעות להנהלה ולעובדים ועוד. 

Management

אופיר רוזנצויג

סמנכ"ל מכירות ופיתוח עיסקי

יאן אפילפלד

מנהל פעילות אירופה

אודי ארטל

מנכ"ל

סרגיי פנצו'ק

מנהל טכנולוגיות

שרית רובין

סמנכ"לית
משאבי אנוש
סגירת תפריט