THE ART OF SECURING
YOUR BUSINESS

קומסק הנה החברה הוותיקה, הגדולה והמובילה בישראל בתחום אבטחת מידע. החברה הוקמה בשנת 1987, ועוסקת בתחום אספקת שירותי יעוץ ופתרונות בתחום אבטחת המידע. לקומסק כ 120 יועצים המכסים את כל תחומי אבטחת המידע. גודל החברה,עומק הידע של והניסיון של יועציה מאפשרים מתן מענה מקצועי לעבודה בכל התחומים הנדרשים ובכל הסביבות הטכנולוגיות.

בין השירותים שהחברה מספקת ללקוחותיה: ביצוע סקרי סיכונים, ביצוע בדיקות חוסן לאתרים ומערכות  (Penetration Tests) כתיבת מדיניות ונהלי אבטחת מידע, בניית תוכנית אבטחת מידע מקיפה ומימושה, הקשחת מערכות הפעלה, הדרכות בנושאי אבטחת מידע שונים, ליווי מפתחים בתהליכי פיתוח מאובטח, תרגילי תקיפה מתקדמים, סימולציות DDoS, ליווי להסמכות ISO27001, GDPR, תקנות הגנת הפרטיות, PCI-DSS, בחינה ואיפיון של פתרונות אבטחת מידע, מתן שירותי ייעוץ, הדרכה וליווי של מומחי אבטחת מידע ברמות שונות בפרויקטים מובילים ועוד

Management

אופיר רוזנצויג

סמנכ"ל מכירות ופיתוח עיסקי

יאן אפילפלד

מנהל פעילות אירופה

אודי ארטל

מנכ"ל

סרגיי פנצו'ק

מנהל טכנולוגיות

שרית רובין

סמנכ"לית
משאבי אנוש
סגירת תפריט