ניהול שרשרת אספקה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

האם אתה יודע את  רמת אבטחת המידע של הספקים שלך ? האם הם עברו בהצלחה את מבדק אבטחת המידע המקיף והינם מאושרים ע"י מערך הסייבר הלאומי? משקיע מאמץ כספי ותפעולי ניכר על מנת לאבטח את המידע שלהם ברשת הארגון,  האם אתה מוודא כי המידע נשמר מוגן ושמור גם שמדובר בגורם צד שלישי?

 

תקיפת סייבר על שרשרת האספקה הינה תופעה המקבלת תאוצה משמעותית בשנים האחרונות, ואחוז ניכר מכלל תקיפות הסייבר הכוללות דלף מידע רגיש או מסווג נעשה דרך ספקי משנה ולא ישירות מהארגון עצמו.

חברת קומסק תוודא כי המידע הארגוני שלך שמור באופן מספק אצל הספקים השונים ובכך תוריד את רמת הסיכון של ארגונך לתקיפות מסוג זה.

הליך אסדרת שרשרת אספקה מאפשרת ללקוחות החברה לבדוק את רמת האבטחה של ספקיהם השונים אל מול מתודולגיית אבטחת הסייבר שפותחה על ידי מערך הסייבר הלאומי, ולוודא שהמידע של הלקוח נשאר מוגן ושמור בכל עת.

הליך אסדרת שרשרת אספקה מאפשרת ללקוחות החברה לבדוק את רמת האבטחה של ספקיהם השונים אל מול מתודולגיית אבטחת הסייבר שפותחה על ידי מערך הסייבר הלאומי, ולוודא שהמידע של הלקוח נשאר מוגן ושמור בכל עת.

אתגרי הלקוח

 לקוחות משקיעים מאמץ כספי ותפעולי ניכר על מנת לאבטח את המידע שלהם ברשת הארגון אך כחלק מהפעילות השוטפת, נדרש לעיתים לשתף את המידע הארגוני עם ספקים אחרים לטובת קבלת שירותים שונים. תקיפת סייבר על שרשרת האספקה הינה תופעה המקבלת תאוצה משמעותית בשנים האחרונות ואחוז ניכר מכלל תקיפות הסייבר הכוללות דלף מידע רגיש או מסווג נעשה דרך ספקי משנה ולא ישירות מהארגון עצמו.

חברת קומסק, על פי מתודולוגיה וניסיון רב בבדיקות מהסוג הזה, תוודא כי המידע הארגוני שלך שמור באופן מספק אצל הספקים השונים.

היתרונות של קומסק

קומסק ביצעה מאות בדיקות שרשרת אספקה על פי מתודולוגיות שונות הנהוגות בשוק ואף פיתחה מתודולוגיה ייחודית המותאמת לשוק הישראלי.

קומסק הינה חברת אבטחת המידע היחידה שהכשירה את אנשיה לבצע בדיקות שרשרת אספקה על פי מתודולוגית מערך הסייבר הלאומי ואנשיה מוסמכים לבצע סקרים מסוג זה מטעם מערך הסייבר הלאומי, במשרדי ממשלה, תשתיות מדינה קריטיות (תמ"ק) וכיו"ב.

המתודולוגיה מסייעת לספק להבין מהן הדרישות המצופות לטובת מתן שירות ללקוחותיו תוך עמידה ברמת הגנה בסייבר נאותה, לצד יכולת לקבל מענה מקצועי מצוות התמיכה של קומסק אשר ילווה את הספק בשאלות מקצועיות עד לקבלת אישור עמידה בדרישות.

 

היתרונות של קומסק

  • נסיון של מאות בדיקות שרשרת אספקה על פי מתודולוגיות שונות הנהוגות בשוק ואף פיתחה מתודולוגיה ייחודית המותאמת לשוק הישראלי.ק
  • קומסק הינה חברת אבטחת המידע היחידה שהכשירה את אנשיה לבצע בדיקות שרשרת אספקה על פי מתודולוגית מערך הסייבר הלאומי ואנשיה מוסמכים לבצע סקרים מסוג זה מטעם מערך הסייבר הלאומי, במשרדי ממשלה, תשתיות מדינה קריטיות (תמ"ק) וכיו"ב.

Sign up for our Newsletter

סגירת תפריט